convert your unused internet into Money
Podmínky

Inzerce – nejnovější STANDARD

Všeobecné podmínky serveru INZERCE-PORTAL.EU

  1. Provozovatel Serveru je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru (dále jen Správce). V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Správce služby, které umožňují uživatelům vkládat na Server textové, obrazové a zvukové informace (dále jen Data). Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat. Při používání jednotlivých služeb a produktů může Server využívat nabízených služeb propojených serverů. Služby usnadňují uživateli i přístup na další servery provozované Správcem.
  2. Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která Server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní služby Serveru
  3. Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení uživatele k Podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám.
  4. Přistoupením k Podmínkám uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.
  5. Při využití služeb Serveru je uživatel povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované správcem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie.
  6. Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailů je Správce Serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Správce. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel oznámit správci serveru prostřednictvím služby KONTAKTY v menu.
  7. Pokud Správce usoudí, že Uživatel porušil Podmínky či pravidla, je oprávněn smazat nebo deaktivovat Data, vložená Uživatelem, a to i v případě, že se jednalo o Data, vložená nebo zvýhodněná pomocí placené služby. Uživateli v tomto případě nevzniká jakýkoliv nárok na refundaci ani jinou náhradu (např. když je z důvodu porušení pravidel zamítnut inzerát, zvýhodněný nebo TOPovaný pomocí platební formulace tohoto serveru).
  8. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

Pravidla pro vkládání inzerátů :

  • Registrace je povinná (registrace má zvýhodnění – viz O Nás)
  • Podmínky vkládání Inzerátů,Prezentace a Reklamy – viz “ Jak inzerovat na serveru Inzerce-Portal ? „ ,jsou nedílnou součástí podmínek serveru Inzerce-Portal.eu,  a je povinen je dodržovat každý, kdo u nás chce inzerovat. V případě porušení pravidel jsou správci oprávněni dotyčným zamítnout či smazat inzeráty a uživatelské účty, proto doporučujeme všem inzerentům, aby si je důkladně přečetli.

Je zákázáno vkládat inzeráty, které obsahují:

1. Nepravdivé informace. 2. Materiál a text, který porušuje ochranné známky, duševní i materiální vlastnictví a platné zákony České Republiky. 3. Jakkoliv pohoršující text a fotografie (např. eroticky orientované apod.). 4. Inzerci a materiály, které nejsou v souladu se zaměřením portálu Inzerce-Portal.eu

Kdo může vkládat inzerci?

Každý člověk (soukromá inzerce) firma,OSVČ. Uživatelské jméno a heslo, které při vkládání prvního inzerátu nebo při registraci zadáte, si pečlivě uschovejte (tyto údaje budou sloužit pro Vaše další přihlášení).

 Bezplatná inzerce: 

Podávání soukromé i komerční inzerce je i  zdarma. Provozovatel webu si vyhrazuje právo smazat všechny inzeráty, které jsou v rozporu s inzertními podmínkami!Provozovatel nenese odpovědnost za pravdivost a platnost vystavené inzerce.

CZIN.eu Přidat.eu RSS TOPlist Tweet

SEO katalog Google Pagerank Seznam srank alexarank hostgator coupon 2012