convert your unused internet into Money
Privacy

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Akceptací tohoto dokumentu uděluji serveru INZERCE-PORTAL.EU (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: *

  • emailová adresa,

  • uživatelské jméno,

  • heslo,
  • jméno,
  • příjmení

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

vkládání inzerce na serveru INZERCE-PORTAL.EU ( http://www.inzerce-portal.eu/submit/ ), Zasílání obchodních informačních nabídek Správce

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Souhlas je udělen na dobu neurčitou, přičemž poskytnuté osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu trvání tohoto souhlasu, pokud k jejich zpracovávání poté nebude zároveň dán jiný důvod dle příslušného právního předpisu.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování , a to výslovným a srozumitelným emailem na adresu: info@inzerce-portal.eu, která je zároveň i kontaktní adresou Správce, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v souladu s tímto dokumentem a prohlašuji, že tento můj souhlas je informovaný a zcela svobodný.

 

 

*osobní údaje neověřujeme, tak jaká ochrana osobních dat vy EU chytrolíni

CZIN.eu Přidat.eu RSS TOPlist Tweet

SEO katalog Google Pagerank Seznam srank alexarank hostgator coupon 2012